Πατέρας:   
 Ανδρέας Πολέμης του Νικολάου, 1930 (+2008)  #6.
Μητέρα:   
 Τσουρανιώ του Χαριλάου Στεφάνου, 1942 (+2017)  #7.

123
Μίνα του Ανδρέα Πολέμη, 1969  #5116.

σύζ.(1995):

 

Στέλιος Μπέλλας του Κηρύκου, 1963  #193.




Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νίκος Πολέμης του Δημητρίου, 1891 (+1962)

 

8

Χαρίκλεια του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1898

 

9

Ανδρέας Πολέμης του Νικολάου, 1930 (+2008)

 

6

Χαρίλαος Στεφάνου του Δημητρίου, 1917 (+1988)

92

Μίνα του Επαμεινώνδα Παλαιοκρασσά, 1917 (+1983)

 

79

Τσουρανιώ του Χαριλάου Στεφάνου, 1942 (+2017)

 

7