123
Λεωνίδας Στεφάνου του Νικολάου και της Αννέζας, 1894 από Βουρκωτή  #6142.

σύζ.: Ευτυχία του Θεοδώρου Μαργέτη, 1898  #6143.

1) Θεόδωρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1923 (Μπονόρος) από Βουρκωτή
 #3952.

σύζ.: Μαρίκα του Δημοσθένη Πέτσα, 1926  #3945.

1) Ευτυχία του Θεοδώρου Στεφάνου, 1954
 #1843.

σύζ.: Μιχαήλ Σαρρής του Βασιλείου, 1952  #1840.

2) Λεωνίδας Στεφάνου του Θεοδώρου, 1959 (+.)
 #3953.
3) Δημοσθένης Στεφάνου του Θεοδώρου, 1965 (+2017)
 #3954.
2) Ειρήνη του Λεωνίδα Στεφάνου, 1928
 #6145.
3) Νικόλαος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1929
 #6144.
4) Σπύρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1931 από Βουρκωτή
 #4881.

σύζ.: Μαρία (Μαράκι) του Αριστείδη Μανδαράκα, 1945  #4880.

1) Ανδριανή του Σπύρου Στεφάνου, 1966
 #4882.

σύζ.: Λεωνίδας Ζαννάκης του Μιχαήλ, 1961  #4714.