123
Πέτρος Καΐρης,  #670.

σύζ.(1ος γάμος): Άννα του Σπύρου Πολέμη,  #659. Πατ. #642.

σύζ.(2ος γάμος Καΐρη): Ανεζιώ του Ματθαίου Κουτσούκου,  #434.

1) Περικλής Καΐρης του Πέτρου,
 #436.