Πατέρας:   
 Δημήτρης Πασχάλης του Σωκράτη, 1913  #148.
Μητέρα:   
 Κούλα του Αντωνίου Κουτσούκου, 1920  #2043.

123
Σωκράτης Πασχάλης του Δημητρίου, 1949  #151.

σύζ.: Ελένη Ξανθοπούλου,  #2044.

1) Ιουλία (Λιάνα) του Σωκράτη Πασχάλη,
 #155.
2) Δημήτρης Πασχάλης του Σωκράτη,
 #154.

Ανεζιώ, Σωκράτης Παρέα 14 νεαρών δίπλα στο σπίτι του Νικολού και της Ειρήνης Σαρρή λίγο πιο πάνω από την Παναγία


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Σωκράτης Πασχάλης του Δημητρίου, 1874

 

618

Ανεζιώ του παπα Ζαννή Πολέμη,

 

142

Δημήτρης Πασχάλης του Σωκράτη, 1913

 

148

Αντώνιος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1883

 

2210

Μαριγούλα του Ανδρέα Κυρτάτα, 1892

 

2240

Κούλα του Αντωνίου Κουτσούκου, 1920

 

2043