Πατέρας:   
Μιχαήλ Κουρτέσης του Ιακώβου, 1924 (Χάτζος)  #1587.
Μητέρα:   
Κατίνα του Αντωνίου Στεφάνου, 1932  #1584.

123
Ιάκωβος (Μάκης) Κουρτέσης του Μιχαήλ, 1959  #2849.

σύζ.: Ελένη του Βασιλείου Πέτσα, από Αποίκια  #5329.

1) Νεόφυτος Κουρτέσης του Ιακώβου,
 #6544.
2) Μιχάλης Κουρτέσης του Ιακώβου,
 #5330.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιάκωβος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1873

3014

Μελπομένη (Μέλπω) του Δημητρίου Γιαλούρη, 1883

3012

Μιχαήλ Κουρτέσης του Ιακώβου, 1924

1587

Αντώνιος Στεφάνου του Νικολάου, 1893

1579

Φραγκούλα του Λεωνίδα Κυρτάτα, 1900

1581

Κατίνα του Αντωνίου Στεφάνου, 1932

1584