Πατέρας:   
 Σταμάτης Πολέμης του Νικολάου, 1911  #902.
Μητέρα:   
 Άννα του Σταματίου Πολέμη, 1920 (+1980)  #34.

123
Φραγκούλα του Σταματίου Πολέμη, 1950  #37.

σύζ.: Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου,  #941.


Η πρώτη εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου (άνοιξη του 1984)


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Πολέμης του Σταματίου, 1883

933

Ζάννα του Γιαννούλη Φαλαγκά,

938

Σταμάτης Πολέμης του Νικολάου, 1911

 

902

Σταμάτης (Στάμος) Πολέμης του Δημητρίου, 1890 (+1964)

 

29

Φραεσκούλα του Θεοχάρη Καρυστινού, 1897

 

441

Άννα του Σταματίου Πολέμη, 1920 (+1980)

 

34