Πατέρας:   
Γιαννούλης Σαρρής,  #3966.
Μητέρα:   
Ορσα …, 1773  #3967.

123
Αντώνιος Σαρρής του Γιαννούλη, 1803  #3970.

σύζ.: Μαρία, 1813  #4011.

1) Νικόλαος Σαρρής του Αντωνίου, 1839
 #4012.

σύζ.(1857): Ειρήνη του Νικολάου Χαζάπη, 1843 (Κρομμύδαινα)  #3846.

1) Αντώνιος Σαρρής του Νικολάου, 1857 (+1857)
 #4016.
2) 
 Αντώνης Σαρρής του Νικολάου, 1859
 #725.

σύζ.(1887):

 

Πηνελόπη του Νικολάου Σύμπουρα, 1860 (Αντωνιούδαινα)  #2482.

3) Δημήτριος Σαρρής του Νικολάου, 1862 (+1866)
 #4017.
2) Βασίλειος Σαρρής του Αντωνίου, 1839
 #3871.

σύζ.(1872): Ελένη του Ανδρέα Μπέη, 1841  #3856.

1) 
 Ασημιώ του Βασιλείου Σαρρή, 1875
 #680.

σύζ.(1901):

 

Γιαννούλης Χαζάπης του Ανδρέα,  #296.

2) Αντώνιος Σαρρής του Βασιλείου,
 #2412.

σύζ.: Βασιλική του Θεοδοσίου Μαρή,  #2411.

σύζ.(1ος της Ε. 1906 χ.α.): Ευτυχία του Δημητρίου Χαζάπη, (Κουκούλα)  #2414. Πατ. #2773.

3) Ανδρέας Σαρρής του Βασιλείου, (+ )
 #4025.
3) Χαρίκλεια του Αντωνίου Σαρρή, 1842
 #4013.

σύζ.: Νικόλαος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1837 από Μελίδα Πιτροφού  #4027.

1) 
 Μιχαήλ Γιαννίσης του Νικολάου, 1864
 #3296.

σύζ.(1889): Αγαθονίκη (Αγαθώ) του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1861  #3293.

2) Αντώνιος Γιαννίσης του Νικολάου, 1873
 #3278.

σύζ.(1908): Μαριώ (Μαριούλα) του Αντωνίου Βροντίση, 1879  #3271.

4) Ανδρέας Σαρρής του Αντωνίου, 1847 (Σαρρηκαφές)
 #3852.

σύζ.(1876): Ειρήνη του Δημητρίου Λογοθέτη, 1855  #3850.

1) Μαριώ του Ανδρέα Σαρρή, 1881
 #4028.

σύζ.(1903): Νικόλαος Μπέης του Γεωργίου, 1870 (Κοντονικόλας)  #4030.

2) Αντώνιος Σαρρής του Ανδρέα, 1882
 #3933.

σύζ.(1906): Διαμάντη του Βασιλείου Πέτσα, 1886  #3936.

3) Ασημίνα του Ανδρέα Σαρρή, 1886
 #1337.

σύζ.(1909): Ιωάννης Πολέμης του Σταματίου, 1886 (Γιάνναρης)  #1335.

5) Δημήτριος Σαρρής του Αντωνίου, 1852
 #1553.

σύζ.: Μόσχα του Αντωνίου Στεφάνου, 1860  #1481.

1) Μαριώ του Δημητρίου Σαρρή, 1880
 #678.

σύζ.(1913):

 

Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ, 1877 (Δράκας)  #646.

2) Ασημιώ του Δημητρίου Σαρρή, 1883
 #1428.

σύζ.(1ος Γεωργίου 1906 χ.α.): Γεώργιος Χαζάπης του Ιωάννη, 1878 (Χαδεμένος)  #1418. Πατ. #1407.

3) Στέφανος Σαρρής του Δημητρίου, 1888
 #2421.
6) Πηνελόπη του Αντωνίου Σαρρή, 1853
 #4014.
7) Ειρήνη του Αντωνίου Σαρρή, 1858
 #4015.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Γιαννούλης Σαρρής,

3966

Ορσα …, 1773

3967