Πατέρας:   
Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, 1776 (+1836, 23 Ιαν.)  #4475.
Μητέρα:   
Ανέζα του Νικολάου Δουλμπέρη, 1775 (+1855)  #4476.

123
Νικόλαος Μαρής του Μιχαήλ, 1805 (+1860)  #607.

σύζ.(1838): Αννέζα του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1818  #546.

1) 
 Φρατζεσκούλα του Νικολάου Μαρή, 1842
 #394.

σύζ.(1861): Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1832  #393.

1) 
 Νικολός Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1862 (Μπαρμπέτης) ανύμφευτος
 #397.
2) Χρυσάνθη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1862 (+1863)
 #1661.
3) 
 Ανεζιώ του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1864
 #399.

σύζ.(1885): Μιχαήλ Κουτσούκος του Νικολάου, 1861 (Γλαμπής)  #1680.

4) 
 Γιώργης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1865
 #396.

σύζ.(1900): Μόσχα Καΐρη,  #1681.

5) Ευστράτιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1867 (+1867)
 #1679.
6) 
 Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1875 (Μήτρας)
 #395.

σύζ.(1903):

 

Ειρήνη του Μιχαήλ Πολέμη, 1880  #647.

7) 
 Διαμάντη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά,
 #398.

σύζ.(1895):

 

Θεοχάρης Καρυστινός του Ελευθερίου, 1866

 #1687.
8) 
 Επαμεινώνδας Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1880
 #75.

σύζ.:

 

Τσουρανιώ του Λεονάρδου Μάνεση, 1885 (+1964)  #76.

2) Χαρίκλεια (Καλυψώ) του Νικολάου Μαρή, 1844
 #295.

σύζ.: Ανδρέας Χαζάπης του Γιαννούλη, 1840 (Κούτουκας)  #294.

1) Ανεζιώ του Ανδρέα Χαζάπη,
 #59.

σύζ.:

 

Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1866 (Λιράς)  #58.

2) 
 Γιαννούλης Χαζάπης του Ανδρέα,
 #296.

σύζ.(1901):

 

Ασημιώ του Βασιλείου Σαρρή, 1875  #680.

3) Κώστας Χαζάπης του Ανδρέα, 1875
 #297.

σύζ.:

 

Μαργαρώ του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1885  #1448.

4) Γιώργης Χαζάπης του Ανδρέα, (Ντραμπάκουλας)
 #298.
5) Βαγγέλης Χαζάπης του Ανδρέα,
 #299.
6) Νικόλας Χαζάπης του Ανδρέα, (+ )
 #300.

σύζ.(1906): Φραγκώ του Ανδρέα Βαλμά,  #1446.

3) Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, 1849
 #1688.

σύζ.(1877): Φρατζέσκα του Νικολάου Ραπτάκη, 1855  #2398.

1) 
 Ιουλία (Λασκαρώ) του Μιχαήλ Μαρή, 1879
 #2399.

σύζ.(1903):

 

Νικόλαος (παπα Νίκος) Βασιλόπουλος του Ιωάννη, 1877 από Άργος

 #2401.
2) Ανεζούλα του Μιχαήλ Μαρή, 1881
 #2246.

σύζ.(1906):

 

Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1870  #2391.

σύζ.(2ος του Γ. 1902, (1ος εις ΗΠΑ)): Γεώργιος Κουτσούκος του Δημητρίου,  #2211.

3) 
 Νικόλαος Μαρής του Μιχαήλ, 1884
 #2400.

σύζ.: Μαριόγκα Ραπτάκη,  #2402.

4) Ειρηνούλα του Μιχαήλ Μαρή, 1884
 #1974.

σύζ.(1904): Δημήτριος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1873 (Σουστούρης)  #1960.

4) Ευδοκία του Νικολάου Μαρή, 1852
 #1689.

σύζ.(1876 χ.α.): Τηλέμαχος Σμυρίδης του Δημητρίου, 1849  #4484.

5) Μαρούλα του Νικολάου Μαρή,
 #1690.

σύζ.(1877): Εμμανουήλ Οικονομίδης, 1850 Κρήτη  #4485.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, 1776 (+1836, 23 Ιαν.)

4475

Ανέζα του Νικολάου Δουλμπέρη, 1775 (+1855)

4476