Πατέρας:   
Νικόλαος Πολέμης του Λεονάρδου, 1803  #625.
Μητέρα:   
Μαρία του Αντωνίου Σύμπουρα, 1808  #681.

123
Αντώνιος Πολέμης του Νικολάου, 1848  #683.

σύζ.(1872): Ανέζα του Γάσπαρη Μπίστη, 1850  #693.

1) 
 Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875
 #694.

σύζ.(1904): Μαρουσα του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,  #699.

1) Αννεζούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1907 από Λάμυρα
 #700.

σύζ.:

 

Ιωάννης Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1900  #706.

2) Σεβαστή του Γάσπαρη Πολέμη,
 #701.

σύζ.: Δέδες, από Πειραιά  #707.

3) 
 Αντώνης Πολέμης του Γάσπαρη, 1911 (+1942)
 #702.

σύζ.(1ος της Ρ.): Ρετζίνα του Γεωργίου Σύμπουρα, 1920  #710.

4) Γιαννάκης Πολέμης του Γάσπαρη,
 #703.

σύζ.: Ιωάννα, από Πειραιά  #714.

5) Μαριγούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1916
 #704.

σύζ.(1943): Αντώνιος Σταμάτης του Νικολάου, 1916  #715.

6) Ευάγγελος Πολέμης του Γάσπαρη,
 #705.

σύζ.: Αργυρώ Βουλοδήμου,  #879.

2) Νικόλαος Πολέμης του Αντωνίου, 1879
 #695.

σύζ.: Σεβαστή του Γεωργίου Καλαδάμη,  #365. Πατ. #4673.

3) Ασημίνα του Αντωνίου Πολέμη, 1884
 #696.

σύζ.(1906): Περάκης Χαζάπης του Γεωργίου, 1877  #616. Πατ. #4576.

4) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1885
 #697.

σύζ.:

 

Μαρούλα του Γεωργίου Κουτσούκου,  #909.

1) 
 Μανιώ του Λεωνίδα Πολέμη, 1913
 #910.

σύζ.:

 

Γεώργιος Σάλαρης του Κωνσταντίνου και της Αντιόπης, 1910 από Τρόπαια  #913.

2) 
 Αντώνιος Πολέμης του Λεωνίδα,
 #911.
3) 
 Ευάγγελος Πολέμης του Λεωνίδα, 1926
 #912.

σύζ.(1ος του Ε.): Κούλα του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1925  #920.

σύζ.(2ος του Ε.): Ειρήνη Τηνιακού,  #925.

5) Μαριγώ του Αντωνίου Πολέμη,
 #698.

σύζ.(1902 1ος του Γεωργίου): Γεώργιος (Ζαβόψαρος) Φακής,  #652.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Πολέμης του παπα Σταματέλου, (+προ του 1836)

539

Θέκλα Χαζάπη,

623

Νικόλαος Πολέμης του Λεονάρδου, 1803

625

Μαρία του Αντωνίου Σύμπουρα, 1808

681