Πατέρας:   
Λεωνίδας Μπόνης του Νικολάου, 1907  #2074.
Μητέρα:   
Φωτεινή του Αντωνίου Χαρχαρού, 1914  #2071.

123
Ζάννα του Νικολάου Μπόνη, 1946  #892.

σύζ.: Ηρακλής Πολέμης του Νικολάου, 1931  #120.

1) Φωτεινούλα του Ηρακλή Πολέμη, 1964
 #122.
1) Ζάννα Πρέκα,
 #690.
2) Γιάννης Πρέκας,
 #691.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Μπόνης του Γεωργίου,

4592

Ασημίνα του Βασιλείου Χαζάπη,

4591

Λεωνίδας Μπόνης του Νικολάου, 1907

2074

Αντώνιος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1876

2047

Ζάννα του Δημητρίου Πασχάλη, 1876

 

2036

Φωτεινή του Αντωνίου Χαρχαρού, 1914

2071