Πατέρας:   
 Ελευθέριος Πολέμης του Ιωάννη,  #1140.
Μητέρα:   
Αντιγόνη Τσιμπλή,  #1148.

123
Ιωάννα του Ελευθερίου Πολέμη,  #1150.

σύζ.(2006): Αντώνης Μπεγλέρης του Νικολάου,  #1151.

1) Αντιγόνη του Αντωνίου Μπεγλέρη, 2011
 #2516.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)

 

1133

Λασκαρώ Βαλμά,

1136

Ελευθέριος Πολέμης του Ιωάννη,

 

1140

Αντιγόνη Τσιμπλή,

1148