Πατέρας:   
 Δημήτριος Πολέμης του Ιωάννη, 1915 (Νούτος)  #1222.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1929  #161.

123
Μιχαήλ Πολέμης του Δημητρίου, 1959  #1226.

σύζ.: Ανδριανή του Μιχαήλ Καμπάνη, 1962  #159.

1) Δημήτριος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #1229.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1879 (+1952)

1213

Φραντζέσκα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1890

156

Δημήτριος Πολέμης του Ιωάννη, 1915

 

1222

Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1895 (+ΒΠΠ)

 

1705

Αθηνά του Ανδρέα Κουτσούκου, 1904

 

1706

Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1929

161