Πατέρας:   
Νικόλαος Στεφάνου του Στεφανή, 1893  #1220.
Μητέρα:   
Μαριώ του Νικολάου Πολέμη, 1900  #1217.

123
Όλγα του Νικολάου Στεφάνου, 1927  #1469.

σύζ.:

 

Γιάννης Στεφάνου του Δημητρίου, 1923 (+2018)  #93.

1) Δημήτρης Στεφάνου του Γιάννη, 1957
 #96.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Στεφανής Στεφάνου του Αντωνίου, 1854

1479

Λασκαρώ του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1861

1493

Νικόλαος Στεφάνου του Στεφανή, 1893

1220

Νικόλαος Πολέμης του Δημητρίου, 1862

1210

Όλγα του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1870

1216

Μαριώ του Νικολάου Πολέμη, 1900

1217