Πατέρας:   
 Μιχαήλ Βαλμάς του Λεωνίδα, 1869  #2666.
Μητέρα:   
 Αρετή του Νικολάου Καρτερού, 1880 απο Σύρο  #2669.

123
Μαρία του Μιχαήλ Βαλμά,  #1606.

σύζ.: Νίκος Παλαιοκρασσάς του Σταμάτη,  #249.

1) Σταμάτης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, (Λάτης)
 #254.
1) Νίκος Παλαιοκρασσάς του Σταματίου,
 #255.
2) Αρετή του Νικολάου Παλαιοκρασσά,
 #1607.
3) Μιχάλης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3211.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Βαλμάς του Μιχαήλ, 1838

2613

Μαριγώ (Μαρία) του Αθανασίου Χαζάπη, 1847

2607

Μιχαήλ Βαλμάς του Λεωνίδα, 1869

 

2666

Αρετή του Νικολάου Καρτερού, 1880

 

2669