Πατέρας:   
 Λεωνίδας Γαλανός του Κωνσταντίνου και της Μαριγώς, 1904 από Μεσαθούρι  #2593.
Μητέρα:   
Αννα του Δημητρίου Κατσίκη, 1921  #2590.

123
Μαρία του Λεωνίδα Γαλανού, 1954  #2594.

σύζ.:

 

Λεωνίδας Κυρτάτας του Δημητρίου, 1946  #2595.

1) Δημήτρης Κυρτάτας του Λεωνίδα,
 #5207.

σύζ.(1999): Μαρία του Δημητρίου Στυλιανού, από Στραπουργιές  #6340.

1) Αναστασία του Δημητρίου Κυρτάτα, 2002
 #6341.
2) Λεωνίδας Κυρτάτας του Δημητρίου, 2005
 #6342.
2) Ευάγγελος Κυρτάτας του Λεωνίδα,
 #5208.

σύζ.(2006): Βαρβάρα Μπούκα, από Αθήνα  #6343.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Γαλανός του Κωνσταντίνου και της Μαριγώς, 1904

 

2593

Δημήτριος Κατσίκης του Ιωάννη, 1891

 

2570

Μαρουλιώ του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1898

2546

Αννα του Δημητρίου Κατσίκη, 1921

2590