Πατέρας:   
Μιχαήλ Κολυδάς του Ιωάννη,  #4819.
Μητέρα:   
Ασημίνα του Θεοδώρου Λιοπύρου,  #4820.

123
Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886  #4623.

σύζ.(1916): Ελένη του Δημητρίου Κωνσταντίνου,  #4830.

1) Μιχαήλ Κολυδάς του Θεοδώρου, 1917
 #4831.

σύζ.(1950): Λασκαρώ του Δημητρίου Ρούσσου, 1922 από Αποίκια  #4836.

1) Βασιλική του Μιχαήλ Κολυδά,
 #4837.

σύζ.: Ελευθέριος Στρατής του Παναγιώτη,  #4839.

2) Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ,
 #4838.

σύζ.: Αναστασία του Νικολάου Πολίτη,  #4840.

2) Δημήτριος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1920
 #4835.
3) Νικόλαος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1922
 #4719.

σύζ.: Δήμητρα του Λεωνίδα Ζαννάκη, 1935  #4710.

1) 
 Θεόδωρος Κολυδάς του Νικολάου, 1959
 #4841.

σύζ.: Χαρούλα,  #5142.

2) Αικατερίνη του Νικολάου Κολυδά, 1965
 #4842.
4) Γεώργιος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1924
 #4616.

σύζ.(1948): Κατίνα του Αντωνίου Βιδάλη, 1927  #4614.

1) Αναστάσιος (Τάσος) Κολυδάς του Γεωργίου, 1949
 #4843.

σύζ.: Χριστίνα του Νικολάου Γάσπαρη, 1959 από Συνετί  #4845.

2) Βασιλική του Γεωργίου Κολυδά, 1954
 #752.

σύζ.: Κωνσταντίνος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1939  #742.

3) Ελένη του Γεωργίου Κολυδά, 1959
 #4844.

σύζ.: Γεώργιος Γάτσος,  #4846.

5) Ασημίνα του Θεοδώρου Κολυδά,
 #4832.
6) Ερηνούλα του Θεοδώρου Κολυδά,
 #4833.
7) Κατίνα του Θεοδώρου Κολυδά, 1928
 #4834.

σύζ.: Ιωάννης Κυρτάτας, 1924 (Πίτσικλας)  #4847.

1) Ευάγγελος Κυρτάτας του Ιωάννη, 1950
 #6140.
2) Ελένη του Ιωάννη Κυρτάτα, 1953
 #6141.

σύζ.(χ.α.): Αναστασία του Πέτρου Βιδάλη, 1900  #4610. Πατ. #4605.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Μιχαήλ Κολυδάς του Ιωάννη,

4819

Ασημίνα του Θεοδώρου Λιοπύρου,

4820