Πατέρας:   
Ιωάννης Κόης (μετέπειτα Πάταλος) του Δημητρίου,  #5039.
Μητέρα:   
Ανέζα,  #5040.

123
Δημήτριος Κόης ή Πάταλος του Ιωάννη,  #5041.

σύζ.: Ειρήνη,  #5044.

1) Μαρία του Δημητρίου Κόη,
 #4659.

σύζ.(1ος της Μ.): Δημήτριος Κυρτάτας του Γκίκα,  #5046.

1) Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #5047.
2) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #3714.

σύζ.(2ος της Μ. 1838): Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Ιωάννη, 1784  #4658.

3) Δημήτριος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1823
 #3735.

σύζ.: Αικατερίνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1829  #3731.

4) Αντώνιος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1826
 #1184.

σύζ.(1ος του Α.): Μαρούλα, 1837  #6539.

σύζ.(2ος του Α. 1862): Αννέζα του Μιχαήλ Πολέμη, 1837  #1168.

σύζ.(3ος του Α.): Κατερίνα,  #2687.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Κόης (μετέπειτα Πάταλος) του Δημητρίου,

5039

Ανέζα,

5040