Πατέρας:   
 Ιωάννης Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1900  #706.
Μητέρα:   
Αννεζούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1907 από Λάμυρα  #700.

123
Χαράλαμπος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1934  #709.

σύζ.: Μαρούσα του Δέδε από Πειραιά,  #708.

1) Σέβη του Χαράλαμπου Φαλαγκά,
 #5646.
1) Δανάη,
 #5647.
2) Ανεζιώ του Χαράλαμπου Φαλαγκά,
 #6344.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Φαλαγκάς του Ιωάννη,

 

3435

Μαρουλιώ του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1876

 

3439

Ιωάννης Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1900

 

706

Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875

 

694

Μαρουσα του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,

699

Αννεζούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1907

700