Πατέρας:   
Ανδρέας Στεφάνου του Στεφανή, 1893  #1497.
Μητέρα:   
Σμαρώ του Μιχαήλ Γελανταλή, 1897  #1536.

123
Αλίκη του Ανδρέα Στεφάνου, 1933  #1539.

σύζ.: Γεώργιος Πασχάλης του Ιωάννη, 1924  #1543.

1) Ιωάννης Πασχάλης του Γεωργίου, 1963
 #2054.

Γενέθλια της Μίνας Δαγιάση (Ιούνιος 1955) Ο Καναρίνης


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Στεφανής Στεφάνου του Αντωνίου, 1854

1479

Λασκαρώ του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1861

1493

Ανδρέας Στεφάνου του Στεφανή, 1893

1497

Μιχαήλ Γελανταλής,

4006

Μαρουλιώ του Γεωργίου Σαρρή, 1868

4004

Σμαρώ του Μιχαήλ Γελανταλή, 1897

1536