Πατέρας:   
Θεόδωρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1923 (Μπονόρος) από Βουρκωτή  #3952.
Μητέρα:   
Μαρίκα του Δημοσθένη Πέτσα, 1926  #3945.

123
Ευτυχία του Θεοδώρου Στεφάνου, 1954  #1843.

σύζ.: Μιχαήλ Σαρρής του Βασιλείου, 1952  #1840.

1) Ειρήνη του Μιχαήλ Σαρρή,
 #5264.
2) Βασίλης Σαρρής του Μιχαήλ,
 #5265.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Στεφάνου του Νικολάου και της Αννέζας, 1894

6142

Ευτυχία του Θεοδώρου Μαργέτη, 1898

6143

Θεόδωρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1923

3952

Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου, 1887

3937

Αικατερίνη Κερκενέ,

3934

Μαρίκα του Δημοσθένη Πέτσα, 1926

3945