Πατέρας:   
Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,  #4512.

123
Λεονάρδος Βολτής του Δημητρίου, 1774  #4514.
1) Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,
 #4516.

σύζ.: Μαρία, 1803  #4517.

1) Μαρούλα του Δημητρίου Βολτή, 1830
 #4518.

σύζ.: Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1827  #4523.

2) Αννέζα του Δημητρίου Βολτή, 1836
 #4519.

σύζ.: Νικόλαος Μπατής,  #4524.

3) Γεώργιος Βολτής του Δημητρίου, 1838
 #4520.
4) Λεονάρδος Βολτής του Δημητρίου, 1844
 #4521.
5) Μιχαήλ Βολτής του Δημητρίου, 1846
 #4522.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Βολτής,

4511

Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,

4512