Πατέρας:   
Γκίκας Κυρτάτας του Δημητρίου,  #5045.
Μητέρα:   
Ανέζα,  #5459.

123
Δημήτριος Κυρτάτας του Γκίκα,  #5046.

σύζ.(1ος της Μ.): Μαρία του Δημητρίου Κόη,  #4659.

1) Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #5047.
2) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #3714.
1) Ιωάννης Κυρτάτας του Νικολάου, 1769 (+1839) (Μπελαλής)
 #3715.

σύζ.: Ανέζα, 1777 (+1835, 4 Ιουλίου

)  #3717.
2) Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου,
 #3716.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Γκίκας Κυρτάτας του Δημητρίου,

5045

Ανέζα,

5459