123
Ιωάννης Μανδαράκας, από Βουρκωτή  #6175.

σύζ.: Αργυρώ,  #6176.

1) Αριστείδης Μανδαράκας του Ιωάννη, 1905 (Σούφης)
 #3836.

σύζ.(1940): Ανδριάνα του Λεωνίδα Πέτσα, 1912  #3094.

1) Ιωάννης Μανδαράκας του Αριστείδη, 1943
 #4879.

σύζ.: Ελένη του Γεωργίου Παπαδόπουλου, 1947 από Χώρα  #4884.

2) Μαρία (Μαράκι) του Αριστείδη Μανδαράκα, 1945
 #4880.

σύζ.: Σπύρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1931 από Βουρκωτή  #4881.

2) 
 Νικόλαος Μανδαράκας του Ιωάννη, 1913
 #3809.

σύζ.(1940):

 

Αθηνά του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1917  #3801.

1) Μαρία του Νικολάου Μανδαράκα, 1941
 #2160.

σύζ.(1964): Ευάγγελος Καλογήρου του π. Νικόλα, 1938  #2159.

2) Αργυρώ του Νικολάου Μανδαράκα, 1943
 #1727.

σύζ.: Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ευαγγέλου, 1929  #125.