Πατέρας:   
Γεώργιος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1924  #4616.
Μητέρα:   
Κατίνα του Αντωνίου Βιδάλη, 1927  #4614.

123
Βασιλική του Γεωργίου Κολυδά, 1954  #752.

σύζ.: Κωνσταντίνος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1939  #742.

1) Κατερίνα του Κωνσταντίνου Δαγιάση, 1971
 #753.

σύζ.: Δημοσθένης Μαργέτης του Μιχάλη, 1962  #755.

1) Μιχάλης Μαργέτης του Δημοσθένη,
 #756.
2) Βασιλική του Δημοσθένη Μαργέτη,
 #757.
2) Αντώνης Δαγιάσης του Κωνσταντίνου,
 #754.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886

4623

Ελένη του Δημητρίου Κωνσταντίνου,

4830

Γεώργιος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1924

4616

Αντώνιος Βιδάλης του Πέτρου, 1900

4607

Βασιλική του Ιωάννη Περδίκα, 1908

4612

Κατίνα του Αντωνίου Βιδάλη, 1927

4614