123
Γεράσιμος Πετρώνιος του π. Κίμωνα, 1929  #1470.

σύζ.:

 

Ειρήνη του Δημητρίου Στεφάνου, 1929 (+2016)  #95.

1) Μαρουλίτσα του Γεράσιμου Πετρώνιου, 1953
 #101.
2) Δέσποινα του Γεράσιμου Πετρώνιου, 1957
 #102.

σύζ.: Γιώργης Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1946  #167.

1) Ειρήνη Νεκταρία του Γεωργίου Γιαλούρη,
 #103.

Στο γυμνάσιο Ανδρου το 1948, μαθητές της ΣΤ τάξης από τις Στενιές