Πατέρας:   
 Δημήτριος Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1918  #3260.
Μητέρα:   
Κατίνα του Αριστείδη Παλαιοκρασσά, 1920  #3259.

123
Λεωνίδας Κυρτάτας του Δημητρίου, 1946  #2595.

σύζ.: Μαρία του Λεωνίδα Γαλανού, 1954  #2594.

1) Δημήτρης Κυρτάτας του Λεωνίδα,
 #5207.

σύζ.(1999): Μαρία του Δημητρίου Στυλιανού, από Στραπουργιές  #6340.

1) Αναστασία του Δημητρίου Κυρτάτα, 2002
 #6341.
2) Λεωνίδας Κυρτάτας του Δημητρίου, 2005
 #6342.
2) Ευάγγελος Κυρτάτας του Λεωνίδα,
 #5208.

σύζ.(2006): Βαρβάρα Μπούκα, από Αθήνα  #6343.


Κυρτάτας Δημήτριος του Λεωνίδα Ο Κυρτάτας Λεωνίδας του Δημητρίου 1957, Εθνική γιορτή 25ης Μαρτίου 1957, Εθνική γιορτή 25ης Μαρτίου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1869

3736

Κατίνα του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1880

3738

Δημήτριος Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1918

 

3260

Αριστείδης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1886

 

3256

Ορσάκη του Σταματίου Μπεγλέρη, 1895

 

3258

Κατίνα του Αριστείδη Παλαιοκρασσά, 1920

3259