Πατέρας:   
Ιωάννης Κόης (μετέπειτα Πάταλος) του Δημητρίου,  #5039.
Μητέρα:   
Ανέζα,  #5040.

123
Νικόλαος Κόης ή Πάταλος του Ιωάννη,  #5042.
1) Μιχαήλ Κόης ή Πάταλος του Νικολάου, 1793 δίδυμ.
 #5049.

σύζ.: Φλωρέζα, 1813  #5051.

1) Ανδριάνα του Μιχαήλ Κόη ή Πάταλου, 1834
 #1892.

σύζ.: Λεονάρδος Καραπιπέρης του Πέτρου, 1826  #1891.

2) Αικατερίνη του Μιχαήλ Κόη ή Πάταλου, 1837
 #5052.
3) Φραέσκα του Μιχαήλ Κόη ή Πάταλου, 1843
 #5053.
4) Νικόλαος Πάταλος του Μιχαήλ, 1851
 #3146.

σύζ.(1873): Λασκαρού του Γιαννούλη Αξιώτη ή Ψαρρού, 1856  #3141. Πατ. #3135.

σύζ.(1888): Αθηνά του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1853 (Μαυρομάτα)  #4069. Πατ. #3498.

2) Ανέζα του Νικολάου Κόη ή Πάταλου, 1793 δίδυμ.
 #5050.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Κόης (μετέπειτα Πάταλος) του Δημητρίου,

5039

Ανέζα,

5040