Πατέρας:   
Ιωάννης Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1926  #3805.
Μητέρα:   
Διαμάντη του Αντωνίου Μπουλμέτη, 1938  #3804.

123
Χρήστος Μπουκουβάλας του Ιωάννη, 1969  #1437.

σύζ.: Ειρήνη του Γιαννούλη Χαζάπη, 1974  #309.

1) Αλέξανδρος Μπουκουβάλας του Χρήστου,
 #5141.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Μπουκουβάλας του Νικολάου, 1886 (+1940)

 

3512

Ασημιώ του Σταματίου Σύμπουρα, 1894

3509

Ιωάννης Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1926

3805

Αντώνιος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1903

3747

Ειρήνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1906

3745

Διαμάντη του Αντωνίου Μπουλμέτη, 1938

3804