Πατέρας:   
Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,  #5.

123
Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1798  #1616.

σύζ.: Διαμάντη του Σταματίου Πολέμη, 1805  #1617.

1) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1825
 #1618.

σύζ.(1846 χ.α.): Ειρήνη του Γεωργίου Φαλαγκά, 1828  #1624.

2) 
 Σταματέλος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1827 (Σεβνταλής)
 #1619.

σύζ.(1854): Αικατερίνη του Γεωργίου Πουλίου, 1835  #1625.

1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1855
 #3601.
2) Αντρείκος Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1857 (Ανδρέας) (Σεβνταλής)
 #3602.

σύζ.(1891): Ανδριάνα του Ιωάννη Μπέη, 1858  #3607.

3) Διαμαντη του Σταματίου Παλαιοκρασσά, 1859
 #3603.
4) 
 Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1863
 #3604.

σύζ.(1893): Καλλιόπη του Λεωνίδα Μπίστη,  #3614.

5) Μαριγώ του Σταματίου Παλαιοκρασσά, 1867
 #2572.

σύζ.(1891): Γεώργιος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1866  #2539.

6) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1869
 #3606.

σύζ.(1901): Ανδριάνα του Λεωνίδα Καΐρη, Αποίκια  #3615.

3) Αννέζα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1831
 #1620.

σύζ.(1858): Δημήτριος Χαρχαρός του Νικολάου, 1831  #1626.

1) Νικόλαος Χαρχαρός του Δημητρίου, 1860
 #2571.

σύζ.(1884):

 

Πετρού του Δημητρίου Κυρτάτα, 1865  #2538.

2) Αντρείκος Χαρχαρός του Δημητρίου, 1862 (Αραβίας)
 #2657.

σύζ.(1892): Ευτυχία του Δημητρίου Βαλμά, 1872  #2654.

3) Διαμάντη του Δημητρίου Χαρχαρού, 1866 (Καντρέλα)
 #2972.

σύζ.(1896): Δημήτριος Ισαρης του Γεωργίου,  #2971.

4) Ανδριάνα του Δημητρίου Χαρχαρού, 1872
 #4172.
4) 
 Νικόλας Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1834 (Μπουλάκας)
 #245.

σύζ.(1861):

 

Αθηνά του Δημητρίου Φαλαγκά, 1839  #246.

1) 
 Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1866 (Λιράς)
 #58.

σύζ.: Ανεζιώ του Ανδρέα Χαζάπη,  #59.

2) 
 Δημήτρης (Μίμης) Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1869
 #248.

σύζ.:

 

Ευτυχία του Πέτρου Ζιώτη,  #1600.

3) Σταμάτης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1872 (Λάτης)
 #247.

σύζ.(1901): Καλλιόπη του Αντωνίου Χαζάπη,  #1450.

σύζ.(1926 χ.α.): Μαρίκα Κουρτέση, Αλαδινού  #1605.

5) Λασκαρού του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1839
 #1621.

σύζ.: Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1841  #1627.

1) Νικόλαος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1865
 #3751.

σύζ.(1895): Μαργαρώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1862  #3755. Πατ. #2673.

2) Διαμάντη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1866
 #3752.
3) Πετρωνία του Αντωνίου Κυρτάτα, 1869
 #824.

σύζ.(1895): Αντώνης Δαγιάσης του Λεονάρδου,  #815.

4) Αριάνθη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1871
 #3754.

σύζ.(1889): Λέκας Γάσπαρης του Ιω.,  #3732.

6) Μαρία του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1843
 #1622.
7) Αριστείδης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1845
 #1623.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,

5