Πατέρας:   
Δημήτριος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1817 (Πατέρας)  #3839.
Μητέρα:   
Μαρία, 1823 από τα Αποίκια  #3848.

123
Αντώνιος Λογοθέτης του Δημητρίου, 1845 (Χατζής)  #1779.

σύζ.(1869): Μαριώ του Ζάννε Λέκκα, 1849  #1780.

1) Ασημένια του Αντωνίου Λογοθέτη, 1870
 #1342.

σύζ.(1900): Θεόδωρος Πολέμης του Ιωάννη, 1864  #1332.

1) 
 Ιωάννης Πολέμης του Θεοδώρου, 1901
 #864.

σύζ.(1939):

 

Κατίνα του Νικολάου Χαζάπη, 1911  #330.

2) Μαρία του Θεοδώρου Πολέμη, 1909
 #1343.

σύζ.(1938 χ.α.):

 

Ανδρέας Χαζάπης του Γιαννούλη, 1903  #301.

2) Δημήτριος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1877 (Χατζηδημήτρης)
 #1781.

σύζ.(1908): Μαρουλιώ του Σταματίου Μπεγλέρη,  #1785.

1) 
 Αντώνιος Λογοθέτης του Δημητρίου, 1909
 #1786.

σύζ.(1938 χ.α.):

 

Ορσούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1913  #1787.

3) 
 Ζάννες Λογοθέτης του Αντωνίου, 1882
 #1782.

σύζ.(1920 χ.α.):

 

Φραεσκούλα του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1890  #1788.

4) 
 Μιχαήλ Λογοθέτης του Αντωνίου, 1884
 #1783.

σύζ.(1917):

 

Ειρήνη του Δημητρίου Χαρχαρού, 1895  #1789.

1) 
 Αντώνιος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1918 (+ )
 #1790.

σύζ.: Ελένη του Μιχαήλ Μπέη, 1927 (+2017)  #1796.

2) Κατίνα του Μιχαήλ Λογοθέτη, 1920
 #1791.

σύζ.(1939): Βασίλειος Σαρρής του Αντωνίου, 1909  #1800.

3) Δημήτρης Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1923
 #778.

σύζ.: Ασημίνα (Μένια) του Νικολάου Πολέμη, 1932  #12.

4) Μαρίκα του Μιχαήλ Λογοθέτη, 1925
 #1792.

σύζ.:

 

Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1921  #1801.

5) Αννεζιώ του Μιχαήλ Λογοθέτη, 1929 (+2019)
 #1793.

σύζ.: Νικόλαος Πέτσας του Δημοσθένη, 1921  #1802.

6) Σωτηρία του Μιχαήλ Λογοθέτη, 1930
 #1794.

σύζ.: Φραντζέσκος Λέκκας του Ζαννή, 1924  #1803.

7) Ευάγγελος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1933
 #1795.

σύζ.: Σοφία του Σωτήρη Πολυχρονίου Μαστροδήμα, 1939 από Κομήτου Καρυστίας  #1804.

5) Ευτυχία του Αντωνίου Λογοθέτη,
 #1784.

σύζ.(1902): Πέτρος Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1872 (+1935)  #1808.

1) Ιωάννης Εξαδάκτυλος του Πέτρου, 1905 (Τράντας) άγαμος
 #1822.
2) Αντώνιος Εξαδάκτυλος του Πέτρου, (+ )
 #1823.
3) 
 Μαρία του Πέτρου Εξαδάκτυλου, 1908
 #1824.

σύζ.(1928):

 

Σωκράτης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1897  #1826.

4) Γεώργιος Εξαδάκτυλος του Πέτρου, 1914
 #1825.

σύζ.: Ειρήνη του Νικολάου Ζιώτη, 1932  #1827.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Λογοθέτης,

3837

Δημήτριος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1817

3839

Μαρία, 1823

3848