123
Αθανάσιος Σπανόπουλος, Πειραιά  #2680.

σύζ.: Μαριγούλα του Θεοδώρου Μπέη,  #2257.

1) Ελένη Σπανοπούλου, 1933
 #2506.

σύζ.:

 

Ευάγγελος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1921  #2491.

1) Μαρία του Ευαγγέλου Μπουκουβάλα, 1961
 #2274.

σύζ.: Γιάννης Κουτσούκος του Λεωνίδα, 1959  #49.

2) Εριφίλη (Έφη) του Ευαγγέλου Μπουκουβάλα, 1964
 #2507.
2) Ιωάννης Σπανόπουλος,
 #2681.

Μπέη Μαριγούλα του Θεοδώρου και ο σύζυγος της Σπανόπουλος Αθανάσιος