Πατέρας:   
Αθανάσιος Διαβατίδης, με σύζυγο Μαριγώ Χαζάπη  #6388.

123
Χαράλαμπος Διαβατίδης του Αθανασίου,  #2805.

σύζ.(1925): Αννα του Ανδρέα Κουτσούκου,  #2802.

1) 
 Αθανάσιος Διαβατίδης του Χαράλαμπους, άγαμος
 #2806.
2) Ειρήνη του Χαράλαμπους Διαβατίδη,
 #2807.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Αθανάσιος Διαβατίδης,

6388