Πατέρας:   
Ιωάννης Καραπιπέρης του Λεονάρδου,  #4273.

123
Αντώνιος Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1819  #4276.

σύζ.(1836): Σοφία του Γεωργίου Κάρτζιου,  #4285.

1) Μοσκού του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1836
 #4278.

σύζ.(1850): Δημήτριος Βολτής του Ανδρέα, 1829  #4286.

1) Σοφία του Δημητρίου Βολτή, 1855
 #4546.
2) Ανδρέας Βολτής του Δημητρίου, 1858
 #4547.
3) Αντώνιος Βολτής του Δημητρίου, 1865
 #4548.
4) Ευστάθιος Βολτής του Δημητρίου, 1867
 #4549.
2) Ιωάννης Καραπιπέρης του Αντωνίου, 1838
 #4279.
3) Ανδριάνα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1841
 #4280.
4) Λεωνίδας Καραπιπέρης του Αντωνίου, 1844 (+1849)
 #4281.
5) Κυριακούλα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1845
 #4282.
6) Φρατζέσκα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1849
 #4283.
7) Λεωνίδης Καραπιπέρης του Αντωνίου, 1854
 #4284.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης,

2783

Ιωάννης Καραπιπέρης του Λεονάρδου,

4273