Πατέρας:   
- Μαργέτης,  #6396.

123
Γιάννης Μαργέτης,  #6377.
1) Νικόλαος Μαργέτης, από Αποίκια
 #6121.

σύζ.: Μαρίκα Στεφάνου,  #6122.

1) Ιωάννης Μαργέτης, 1923 (+2015)
 #5495.

σύζ.: Μαργαρίτα του Δημητρίου Μάνεση, 1924 από Βουρκωτή  #5496.

2) Μιχαήλ Μαργέτης του Νικολάου, 1927 (+1981)
 #3951.

σύζ.: Πετρωνία του Δημοσθένη Πέτσα, 1925  #3944.

3) Γιώργης Μαργέτης του Νικολάου,
 #6363.

σύζ.: Κατίνα Ραΐση,  #6364.

σύζ.: Ειρήνη Μπαμπούση,  #6369.

4) Μαρίκα του Νικολάου Μαργέτη,
 #6370.
2) Ευάγγελος Μαργέτης του Ιωάννου,
 #6379.

σύζ.: Θεανώ του Μιχαήλ Στεφάνου,  #6380.

1) Κατίνα του Ευαγγέλου Μαργέτη,
 #6395.

σύζ.: Ιάκωβος Κουρτέσης,  #6432.

2) Γιάννης Μαργέτης του Ευαγγέλου,
 #6381.
3) Αγλαΐα του Βαγγέλη Μαργέτη,
 #5996.

σύζ.:

 

Μιχαήλ Πολέμης του Γιαννάκη (Ιωάννη), 1929 (+2001) (Καζαμίας) φωτογράφος  #1304.

4) Μιχάλης Μαργέτης του Ευαγγέλου,
 #6382.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

- Μαργέτης,

6396