Πατέρας:   
Κωνσταντίνος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1939  #742.
Μητέρα:   
Βασιλική του Γεωργίου Κολυδά, 1954  #752.

123
Κατερίνα του Κωνσταντίνου Δαγιάση, 1971  #753.

σύζ.: Δημοσθένης Μαργέτης του Μιχάλη, 1962  #755.

1) Μιχάλης Μαργέτης του Δημοσθένη,
 #756.
2) Βασιλική του Δημοσθένη Μαργέτη,
 #757.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνης Δαγιάσης του Μαθιού, 1900

736

Ανδριάνα του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1901

819

Κωνσταντίνος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1939

742

Γεώργιος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1924

4616

Κατίνα του Αντωνίου Βιδάλη, 1927

4614

Βασιλική του Γεωργίου Κολυδά, 1954

752