Πατέρας:   
Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1925  #1919.
Μητέρα:   
Άννα του Νικολάου Μπουλμέτη, 1930  #1915.

123
Ευαγγελία (Λίλα) του Νικολάου Σύμπουρα, 1949  #1114.

σύζ.: Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου, 1939  #1113.

1) Δημήτριος Πολέμης του Κωνσταντίνου,
 #1115.

σύζ.: Ευαγγελία του Σπύρου Ραΐση,  #5089.

1) Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου,
 #5091.
2) Νικόλαος Πολέμης του Κωνσταντίνου,
 #1116.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος (Ρετζίνης) Σύμπουρας του Νικολάου, 1883

1925

Άννα του Μιχαήλ Καμπάνη, 1894

1926

Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1925

1919

Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1901

1902

Ανδριάνα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1905

1900

Άννα του Νικολάου Μπουλμέτη, 1930

1915