Πατέρας:   
Νικόλαος Σύμπουρας του Ιωάννη, 1774 (+1859)  #2.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα, 1786  #2001.

123
Δημήτριος Σύμπουρας του Νικολάου, 1815  #2003.

σύζ.(1835): Φλωρέζα του Θεοφίλου Κοραχάη, 1821  #3065.

1) Νικόλαος Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1838
 #3066.

σύζ.(1861): Ζάννα του Νικολάου Λογοθέτη, 1844  #989.

1) Δημήτριος Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας του Νικολάου, 1864
 #3069.
2) Ιωάννης Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας του Νικολάου, 1866
 #3070.
3) Θεόφιλος Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας του Νικολάου, 1870
 #3071.
2) Θεόφιλος Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1843
 #1425.

σύζ.(1901): Καλλιόπη του Ιωάννη Χαζάπη,  #1415.

1) Μαριγούλα του Θεοφίλου Μπουκουβάλα, 1901
 #1717.

σύζ.(1923): Γιαννούλης Γιαλούρης του Νικολάου, 1891  #157.

3) Λεωνίδας Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1845
 #3067.
1) Νικόλαος Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας του Λεωνίδα, 1867
 #3072.
2) Μαριώ του Λεωνίδα Μπουκουβάλα ή Σύμπουρα,
 #3073.
4) Ειρήνη του Δημητρίου Σύμπουρα, 1845 (Ποδαρού)
 #3068.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Νικόλαος Σύμπουρας του Ιωάννη, 1774 (+1859)

2

Φρατζέσκα, 1786

2001