Πατέρας:   
Λεωνίδας Πατέλης,  #2796.
Μητέρα:   
 Ειρήνη του Βασιλείου Κουτσούκου, 1921  #2792.

123
Μαργαρίτα του Λεωνίδα Πατέλη,  #2444.

σύζ.: Ηρακλής Χαρχαρός του Νικολάου, 1936  #2443.

1) Νίκος Χαρχαρός του Ηρακλή,
 #4870.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Πατέλης,

2796

Βασίλειος Κουτσούκος του Χαριλάου, 1886

 

2784

Μαργαρίτα του Ανδρέα Κουτσούκου,

2790

Ειρήνη του Βασιλείου Κουτσούκου, 1921

 

2792