Πατέρας:   
Γεώργιος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1866  #2539.
Μητέρα:   
Μαριγώ του Σταματίου Παλαιοκρασσά, 1867  #2572.

123
Αννα του Γεωργίου Κυρτάτα, 1902  #2573.

σύζ.(1926):

 

Μιχαήλ Χαρχαρός του Δημητρίου, 1889  #2579.

1) 
 Δημήτριος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1928
 #2585.
2) Μαριγώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1937
 #2586.
3) Κατίνα του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1939
 #2587.

σύζ.: Γεώργιος Βαλμάς, από Κατακαλαίους  #2588.

1) Φραγκούλα του Γεωργίου Βαλμά,
 #2589.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου, 1833

2191

Διαμάντη του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1837

2190

Γεώργιος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1866

2539

Σταματέλος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1827

 

1619

Αικατερίνη του Γεωργίου Πουλίου, 1835

1625

Μαριγώ του Σταματίου Παλαιοκρασσά, 1867

2572