Πατέρας:   
Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου, από Καραμπουρνού  #4761.
Μητέρα:   
Πολυξένη, από Καραμπουρνού  #4753.

123
Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1887  #4762.

σύζ.: Ειρήνη του Γεωργίου Ορμαντζή, 1885 από Καραμπουρνού  #4765.

1) Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου, 1908 γεν. Καραμπουρνού
 #3916.

σύζ.(1928): Μαρία του Νικολάου Μπεγλέρη, 1911  #3915.

1) Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1931
 #4768.

σύζ.: Ιωάννα του Μιχαήλ Δουδουσάκη, 1938  #4773.

2) Αργύρης Αντώνογλου του Ιωάννη, 1940
 #4769.

σύζ.: Ζωή του Δημητρίου Σταμάτη, 1949 από Απροβάτου  #4774.

3) Διαμάντη του Ιωάννη Αντώνογλου, 1929
 #4770.

σύζ.: Ιάκωβος (Γιακουμής) Βαλμάς του Κώτσου και της Άννας, 1921 από Στραπουργιές  #4775.

4) Ελευθέριος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1943
 #4771.

σύζ.: Μαίρη,  #4776.

5) Ειρήνη του Ιωάννη Αντώνογλου, 1933
 #4772.

σύζ.: Αντωνούλης Κυρτάτας του Δημητρίου, 1926  #4777.

6) Δημήτριος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1934
 #4434.

σύζ.: Μαρίκα του Γιαννούλη Μώρου, 1943  #4433.

2) Γεώργιος Αντώνογλου του Νικολάου, 1909 από Καραμπουρνού
 #4766.

σύζ.(1942): Κατίνα Κοζανίτου, 1913 από Χάρτες  #4779.

1) Νικόλαος Αντώνογλου του Γεωργίου, 1949
 #4780.
2) Παναγιώτα του Γεωργίου Αντώνογλου, 1946
 #4781.
3) Παναγιώτης Αντώνογλου του Νικολάου, (+ )
 #4767.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου,

4761

Πολυξένη,

4753