Πατέρας:   
Ευάγγελος Γαλανός του Στεφάνου, 1931 γεν. εις Πειραιά  #2826.
Μητέρα:   
Μαργαρώ του Κωνσταντίνου Σαμιωτάκη, 1941  #2817.

123
Στέφανος Γαλανός του Ευαγγέλου, 1960 (+2006)  #787.

σύζ.: Κατερίνα του Διαμαντή Φαλαγγά, 1967  #335.

1) Διαμαντίνα του Στεφάνου Γαλανού, 1988
 #336.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Στέφανος Γαλανός του Νικολάου και της Αικατερίνης, 1896

2810

Αννεζιώ του Αντρείκου Χαρχαρού, 1897

1388

Ευάγγελος Γαλανός του Στεφάνου, 1931

2826

Κωνσταντίνος Σαμιωτάκης του Γεωργίου και της Ολυμπίας, 1912

2836

Ειρήνη (Λουλού) του Γεωργίου Φακή, 1909

2831

Μαργαρώ του Κωνσταντίνου Σαμιωτάκη, 1941

2817