Πατέρας:   
Ευάγγελος Βασιλόπουλος του Νικολάου, 1915  #2521.
Μητέρα:   
Ευαγγελία του Σπύρου Μεσσηνέζη, 1930  #2527.

123
Λασκαρώ (Λούλα) του Ευαγγέλου Βασιλοπούλου, 1965  #2529.

σύζ.: Βασίλειος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1965  #2530.

1) Μιχαήλ Γιαννίσης του Βασιλείου,
 #2533.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος (παπα Νίκος) Βασιλόπουλος του Ιωάννη, 1877

 

2401

Ιουλία (Λασκαρώ) του Μιχαήλ Μαρή, 1879

 

2399

Ευάγγελος Βασιλόπουλος του Νικολάου, 1915

2521

Ευαγγελία του Σπύρου Μεσσηνέζη, 1930

2527