Πατέρας:   
Δημήτριος Κέτσης του Νικολάου, 1787 (+1862)  #3162.
Μητέρα:   
Μαρούλα του Δ. Βουτσά, 1799  #3166.

123
Νικόλαος Κέτσης του Δημητρίου, 1831  #3175.

σύζ.(1862): Αννέζα του Νικολάου Κυρτάτα, 1839  #3180.

1) Δημήτριος Κέτσης του Νικολάου, 1862
 #3181.
2) Ειρήνη του Νικολάου Κέτση, 1865
 #3182.
3) Σοφία του Νικολάου Κέτση, 1868
 #3183.
4) Σπύρος Κέτσης του Νικολάου, 1871
 #3184.
5) Πάτροκλος Κέτσης του Νικολάου, 1878
 #3185.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Κέτσης ή Λέκκας,

3151

Λασκαρού,

3161

Δημήτριος Κέτσης του Νικολάου, 1787 (+1862)

3162

Μαρούλα του Δ. Βουτσά, 1799

3166