Πατέρας:   
Νικόλαος Μπατής του Ζάννε και της Καλλιόπης, 1921  #5489.
Μητέρα:   
Μόσχα του Νικολάου Κατσίκη, 1927  #5490.

123
Ευανθία του Νικολάου Μπατή, 1957  #5493.

σύζ.: Νικόλαος Μαργέτης του Ιωάννη, 1946  #5497.

1) Ιωάννης Μαργέτης του Νικολάου, 1974
 #5500.
2) Χρήστος Μαργέτης του Νικολάου,
 #5501.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Νικόλαος Μπατής του Ζάννε και της Καλλιόπης, 1921

5489

Μόσχα του Νικολάου Κατσίκη, 1927

5490