123
Νίκος Μανδαράκας,  #5531.

σύζ.:

 

Φρατζέσκα,  #5532.

1) Αντώνης Μανδαράκας του Νικολάου, 1934 από Βουρκωτή
 #5533.

σύζ.: Ιωάννα του Νικολάου Μάνεση, 1939  #5536.

1) Ελένη του Αντωνίου Μανδαράκα, 1961
 #743.

σύζ.: Λεωνίδας (Λούης) Δαγιάσης του Αντωνίου, 1946  #740.

2) Νίκος Μανδαράκας του Αντωνίου, 1964
 #5537.
3) Φραγκούλα του Αντωνίου Μανδαράκα, 1969
 #5538.

σύζ.: Φρατζέσκος Γλυνός του Λεωνίδα,  #5540. Πατ. #5549.

4) Βασιλική του Αντωνίου Μανδαράκα, 1973
 #5539.
2) Γιάννης Μανδαράκας του Νικολάου, 1941 από Βουρκωτή
 #5534.

σύζ.: Μόσχα του Λεωνίδα Ρούσσου, 1944 από Βουρκωτή  #5541.

1) Νίκος Μανδαράκας του Γιάννη, 1965
 #5542.
2) Λούης Μανδαράκας του Γιάννη, 1966
 #5543.
3) Ελένη του Γιάννη Μανδαράκα, 1964
 #5544.
3) Σοφία του Νικολάου Μανδαράκα, 1932 από Βουρκωτή
 #5535.

σύζ.: Κωνσταντίνος Γιαννίσης του Αντωνίου, 1931  #3280.

1) Ρένα του Κωνσταντίνου Γιαννίση, 1969
 #5546.

σύζ.: Ιωακείμ Γιαννίσης, (+.)  #5547.

4) 
 Φιλιώ του Νικολάου Μανδαράκα, 1932 από Βουρκωτή
 #2498.

σύζ.:

 

Χρήστος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1916  #2489.

1) 
 Αντώνιος Μπουκουβάλας του Χρήστου, 1957
 #2499.

σύζ.: Αγγλίδα,  #2501.

2) 
 Νικόλαος Μπουκουβάλας του Χρήστου, 1963 (+.)
 #2500.
5) Μόσχα του Νικολάου Μανδαράκα, 1935 από Βουρκωτή
 #4041.

σύζ.: Χαράλαμπος Σαρρής του Αντωνίου, 1926  #4035.

1) Φραγκούλα του Χαράλαμπους Σαρρή, 1958 (+2017)
 #4042.

σύζ.: Νικόλαος Μονος,  #4043.