123
Φραντζέσκος Βαλμάς του Αντωνίου και της Μαρίας, 1911 από Στραπουργιές  #895.

σύζ.(χ.α.):

 

Μαρία του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1910  #61.


Παρέα στις σκάλες του σπιτιού του Χρήστου Σαρρή σε κάποια γιορτή