Πατέρας:   
Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου, 1939  #1113.
Μητέρα:   
Ευαγγελία (Λίλα) του Νικολάου Σύμπουρα, 1949  #1114.

123
Δημήτριος Πολέμης του Κωνσταντίνου,  #1115.

σύζ.: Ευαγγελία του Σπύρου Ραΐση,  #5089.

1) Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου,
 #5091.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτρης Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1898

 

1105

Μαρίκα του Λεονάρδου Ρούσσου, 1908

1112

Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου, 1939

1113

Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1925 (+2018)

1919

Άννα του Νικολάου Μπουλμέτη, 1930

1915

Ευαγγελία (Λίλα) του Νικολάου Σύμπουρα, 1949

1114