123
Ελένη,  #1590.

σύζ.:

 

Αντώνης Στεφάνου του Πέτρου, (Τσουλής)  #375.

1) Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, Αμερική
 #386.
2) Αργυρώ του Αντωνίου Στεφάνου, Αμερική
 #1591.
3) Διογένης Στεφάνου του Αντωνίου, Αμερική
 #385.
4) Αθανασία του Αντωνίου Στεφάνου, Αμερική
 #1592.

Επιγραφή για την πλακόστρωση του προαυλίου της Παναγίας