Πατέρας:   
Ιωάννης Κέτσης του Σταματίου, 1837  #4133.

123
Μαριώ του Ιωάννη Κέτση,  #4136.

σύζ.: Χρήστος Ζαννής του Ιωάννη, (Λουστρίνας)  #4137.

1) Ιωάννης Ζαννής του Χρήστου, 1909 από Άνδρο
 #4138.

σύζ.(1935): Ζάννα του Γεωργίου Ζαννάκη, 1909  #4142.

1) 
 Γεώργιος Ζαννής του Ιωάννη, 1936
 #4143.

σύζ.: Αννα Ρούσσου, 1949  #4146.

2) Χρήστος Ζαννής του Ιωάννη, 1943
 #4145.

σύζ.: Αικατερίνη του Παναγιώτη Ρούσσα, 1949  #4151.

3) Νικόλαος Ζαννής του Ιωάννη, 1945
 #4144.

σύζ.: Αυγουστίνα του Πέτρου Αδάμη, 1943 από Φελό  #4148.

2) Γεώργιος Ζαννής του Χρήστου,
 #4139.
3) Χρήστος Ζαννής του Χρήστου,
 #4140.
4) Μαριάνθη του Χρήστου Ζαννή,
 #4141.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Σταμάτιος Κέτσης (ή Λέκκας) του Νικολάου, 1793

3164

Ανέζα, 1798

3168

Ιωάννης Κέτσης του Σταματίου, 1837

4133