Πατέρας:   
Κωνσταντίνος Βλάμης του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1912 από Απροβάτου  #4192.
Μητέρα:   
Αγγελικώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1913  #4182.

123
Ερηνούλα του Κωνσταντίνου Βλάμη, 1939  #4193.

σύζ.: Αντώνης Μώρος του Ιωάννη, 1934  #4195.

1) Κωνσταντίνος Μώρος του Αντώνη, 1963
 #4196.
2) Αγγελική του Αντώνη Μώρου, 1973
 #4197.

σύζ.: Νίκος Βολίκας του Πέτρου,  #5099.

1) Πέτρος του Νικολάου Βολίκα,
 #5125.
2) Αντώνης του Νικολάου Βολίκα,
 #5126.

Φωτογραφία από επιδείξεις του Δημοτικού γύρω στο 1950


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Βλάμης,

6107

Ειρήνη,

6108

Κωνσταντίνος Βλάμης του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1912

4192

Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866

4176

Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858

4177

Αγγελικώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1913

4182